Начало > Знания > Съдържание

Завари индустрия в разузнаване ще добави жизненост

May 19, 2015

Глобалната финансова криза, въздействието, кабинет бизнес с други индустрии, трябва да оцелее в "зима" вътре. Репортер установено, че потребителите в покупката на кабинета, макар и все още зелени на първо място, но сега по-рационално, поръчки по-предпазливи. За някои марки на предприятия мащаб защото там са серия от мерки за справяне с тях на тази "зима" вероятно не се чувстват студ.

В сравнение с предишни години, тази година кабинета индустрия представя много очевидна функция е, че умни технологии съдържанието. Кабинет марки като наука Po - Bolloni, Олин, ZhiBang, Щокхаузен, злато, Opie, са се присъединили към редиците на "smart кабинет"; и серия от авангардни технологии е въвела high-end кухнята и живота на хората, когато потребителите купуват шкафове, разбира се, предпочитат да купуват зелени шкафове, шкафове, което води до ожесточена конкуренция в бранша, двете големи и малки шкаф борба възпроизвеждане на "зелена карта." Въпреки това, много потребители имат съмнения относно избора на кабинета, особено екологични показатели, опазване на околната среда и дали целта е важен показател за решението си за покупка на кабинета.