Начало > Новини > Съдържание

През година от 2016 г. по-долу продукти в горещо продажба

Aug 19, 2016

Baotrol твърда повърхност с отлична производителност: без замърсяване и няма радиация, могат да бъдат не само широко използвани в болници, банки, търговски центрове, хотели, офис сгради, летища, училища, ресторанти, театри и жилищни райони, но също и във влакове, кораби и др. Тя е строителен материал, определен от много добре известни предприятия.


Твърда повърхност предлага свободата да бъде оформена и може да бъде jiont лесно и безпроблемно.


Със скулптура, мозайка, пясъкоструене, лазерни офорт и други технологии за специална обработка тя ще даде възможност на уникална гледна точка и функция други материали, които са трудно да се постигне. По този начин го обичан от много дизайнери от страната и чужбина.