Начало > Новини > Съдържание

Бюро стандартизира ИТ система

Jun 08, 2017

Основната функция на бюро е да получите всички видове от нея потребители използват искането, и в рамките на определеното време за потребителя за пряко решаване проблема, в случай на сложни проблеми са прехвърлени на втора линия подкрепа, рецепцията но също трябва да следите ситуация и навременна обратна връзка с цел окончателно решаване на потребителя проблема. На тази основа бюро също записва процеса на обслужване и резултатите да се анализира и обобщава и подобряване на скоростта на решаването на проблеми.

По принцип бюро могат да бъдат обединени за управление и управление на голям брой ИТ искания в същото време. Той също така предоставя интерфейс за включване на исканията за промяна на потребителя, договори за поддръжка на рецепцията, служба равнище управа, управление на конфигурацията, управление на наличността и постоянство управление. По-малко от конкретни технически персонал и забавяне време, като по този начин намаляване на оперативните разходи; Второ можете също така чрез управлението на бюро, създаването на знания, ясно услуги персонал оценка на изпълнението, рецепцията да се подобри цялостната го подкрепят ефективност.

На първо място help desk осигурява на потребителите бърз достъп до знания и често задавани въпроси, може да помогне на, за да реши някои от проблемите, повдигнати от страна на потребителя да подобри ефективността на проблема, рецепцията, но също и повишаване на възможностите на корпоративните потребители за решаване собствените им проблеми.

Второ бюро получава събития, които са представени от потребителя чрез услугата за самостоятелно бюро и получени по телефона. След получаване на заявка за обслужване, Бюро приоритизира, записи, организира, класифицира и класифицира услугата събития And разпределение, за натрупване на данни и статистика, за да осигури реална основа.

Трето самообслужване бюро намалява натовареността на help desk, рецепцията предоставя платформа за комуникация с бизнес потребителите и своевременно хватката на хода и състоянието на събитие услуги.

Четвърто чрез самообслужване обиколки, да се подобри способността на корпоративните потребители да решим събития.

Пето предприятието, въз основа на целите на реалните бизнес услуги, разработени на служба равнище споразумение, бюро в съответствие с нивото на обслужване на инцидента в различните нива на обработка, стандартизиране на ИТ услуги системата за предоставяне на удовлетвореност на клиента.

Шесто бюро на регулярна основа да оправи анализа на данни, за повтарящи се проблеми за по-нататъшно намери причината, напълно решен.